Standpunten

Waar staan wij voor. Standpunten vormen we iedere dag, sommigen voor een specifiek onderwerp, andere als algemeen uitgangspunt. Ook veranderen standpunten bij voortschrijdend inzicht door nieuwe feiten of goede argumenten. Standpunten vormen altijd de basis van onze keuzes en ons beleid.

Basis

Als basis gelden bij ons de liberale principes van vrijheid, gelijkheid, het individu en verantwoordelijkheid. Dat resulteert in een dienstbare overheid die inwoners en ondernemers zoveel mogelijk vrij laat in hun eigen keuzes. Participatie van inwoners en ondernemers en het daaraan als overheid meewerken in plaats van tegenwerken is een belangrijk uitgangspunt in ons beleid.

Overheid

De taken van een kleine overheid zijn wat ons betreft alleen maar gericht op zaken van algemeen belang. Denk aan veiligheid, zorg, volkshuisvesting, een sociaal basis vangnet en openbaar onderwijs. Daar waar de vrijheid van de een de ander in de weg zit zal de overheid ook de keuze moeten maken. Ook heeft de lokale overheid een taak als het gaat om leefbaarheid. Denk aan het ondersteunen van verenigingen, sport en sociale activiteiten. Maar met beleid, enkel daar waar wij vinden dat het algemeen belang ermee gediend is en het vanuit de maatschappij niet of niet voldoende opgepakt kan worden. Vaak is dat het geval als er andere belangen dan commerciële belangen spelen.