Groep 8 aan de macht’

Groep 8 aan de macht’

27 juni 2018 1 Door Jan Willem

Op 1 februari heeft in het gemeentehuis in Epe het evenement “Groep 8 aan de macht” plaatsgevonden. Zoals op de site van de gemeente te lezen valt was dit een leerzame en productieve dag:

Leerlingen gingen met elkaar in debat onder leiding van de burgemeester. Er werd een raadsvergadering nagespeeld, waarbij iedere schoolklas een eigen voorstel presenteerde. Vervolgens probeerden zij de andere leerlingen ervan te overtuigen dat hun voorstel het beste idee is. Uiteindelijk werd er gestemd. De schoolklas die de meeste stemmen van de (kinder)raad kreeg voor hun voorstel, won 250 euro om dat voorstel ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. In drie rondes debatteerden negen verschillende schoolklassen met elkaar.

De winnende voorstellen waren:

  • het creëren van rookvrije zones in Epe (de Nieuwe Wisselse School)
  • het verbeteren van het braakliggende stukje grond aan de Tippe om er weer te kunnen spelen (Hoge Weerdschool)
  • het plaatsen van een brievenbus (in de openbare ruimte) waarin je kaarten stopt die later aan eenzame ouderen gegeven worden (Jenaplanschool ’t Hoge Land)

Naast de kinderraad volgden de leerlingen ook een workshop met een quiz van een aantal raadsleden. Op die manier leerden ze wat de gemeente allemaal doet en waar de gemeente zich mee bezig houdt.

Vragen

Epe liberaal vraagt zich af wat er met deze plannen is of wordt gedaan en heeft daarom wat vragen aan het college gesteld. De groep 8 leerlingen die dit hebben bedacht verlaten namelijk binnenkort de basisschool.

Ideeën van jongeren zijn waardevol. Er komen normen en waarden in naar voren die op latere leeftijd vaak genuanceerd worden of zelf helemaal worden genegeerd. Luisteren naar die ideeën zet ons politici, weer op het juiste spoor dat te doen wat echt goed is voor de samenleving.

20180627 A39 EL Groep 8 aan de macht
Deel dit bericht: