Bestuurscultuur in Epe verkeert in crisis

Bestuurscultuur in Epe verkeert in crisis

18 februari 2021 0 Door Jan Willem

“Integriteit is niet iets wat zich laat toetsen in de openbaarheid, maar zich kenmerkt door juist het goede te doen ook als er niemand kijkt.”

De afgelopen weken lijkt alles wat mis is met de bestuurscultuur in Epe te zijn verenigd in een enkel persoon, Wethouder Scholten.

Slechte communicatie met inwoners, liegen tegen de raad en disrespect voor de wet openbaarheid bestuur. Alles in nagenoeg één maand samengevoegd.

Twee interpellatiedebatten hebben we om over zijn houding, gedrag en uitspraken te spreken en hoewel het twee aparte debatten zijn zullen ze hoe dan ook samen wegen, dat is onvermijdelijk.

Dit eerste debat zal gaan over de gang van zaken bij de totstandkoming van de afritten bij de Rutgershof. Een dossier wat in de ogen van Epe Liberaal is doorspekt met een gebrek aan feeling met participatie, controle en een niet ontvankelijke, doch vasthoudende bezwaarmaker.

Wat we zien is dat er bezwaar is gemaakt tegen de aanleg van twee uitritten, uitritten die wij als raad hebben gelegaliseerd en daarmee inherent het bezwaar ongegrond of op z’n minst niet zwaar genoeg wegend hebben verklaard. Dit alles neemt niet weg dat elk bezwaar serieus en met respect moet worden behandeld. Hier is echter gekozen voor het niet voldoende serieus nemen van bezwaarmakers en bezwaarmakers het gevoel te geven machteloos te zijn. Ze uiteindelijk enkel een gang naar de rechter als optie bieden is onacceptabel, ongeacht de juistheid van het bezwaar. Dit leidt tot bijzonder gedrag en een dergelijke escalatie, zoals we hebben meegemaakt.

Meningsverschillen met inwoners horen opgelost te worden in dit huis, niet in een rechtbank. Waar het de wethouder met zijn ambtenaren niet lukt kan bijvoorbeeld de secretaris of burgemeester ingeschakeld te worden. Ongeacht of het hun taak is of niet, kunnen zij een de-escalerende bemiddelende rol vervullen. Van de-escalatie is in dit dossier echter geen enkele sprake.

Het gaat zelfs zover dat het erop lijkt een persoonlijke hetze te zijn geworden van een bezwaarmaker tegen de wethouder en vice-versa. Het is zover geëscaleerd dat de wethouder op een feitelijke leugen wordt betrapt. Iets waar de Stentor door goed journalistiek werk achter is gekomen, of misschien op is gewezen, aangezien een bron een geluidsopname om privé doeleinden was. En via deze krant is dat weer bij de Raad terechtgekomen. Daarom hebben we vanavond dit debat, om de waarheid naar boven te halen.

De vraag is of deze leugen een bewuste leugen is geweest uit gemakzucht en/of met doel misleiding, of dat deze leugen een vergissing was en getuigt van het, op dit dossier, niet meer in control zijn, voortkomend uit desinteresse in een niet ontvankelijke doch doortastende bezwaarmaker, dat het onbehoorlijke arrogantie van de wethouder is te noemen.

Epe Liberaal gaat uit van het laatste en betreurt dit ten zeerste. Ontvankelijk of niet, bezwaarmakers horen erbij en moeten met respect worden behandeld, desnoods middels een speciaal comité. Escalatie moet worden voorkomen, desnoods met de zwaarste middelen. Dat respect en management is er niet voldoende geweest.

De grote vraag waar Epe Liberaal dan ook mee zit is wat de wethouder en misschien wel het hele college hiervan heeft geleerd en welke maatregelen zijn genomen en worden genomen dat dit nooit meer kan gebeuren. Hoe wordt er teruggekeken op de gang van zaken? Is er spijt?

Maar Epe Liberaal heeft inmiddels ook meer vragen. Niet zozeer aan de wethouder. Hoe kan het dat na de aankondiging van dit interpellatie debat er in de aanloop naar het debat opeens beelden op YouTube en De Stentor opduiken uit juni 2020, let wel dat is acht maanden geleden, waar Wethouder Scholten zeer foute, niet te bagatelliseren uitspraken doet ten overstaan van een aanwezige raadsleden van Groen-Links, Nieuwe Lijn, SGP-CU, PvdA, D66 en VVD? Uitspraken over het bewust verwijderen van sms en whats-app berichten. Waar waren die beelden de afgelopen maanden?

Hoe kan het dat de uitspraken van Wethouder Scholten van acht maanden geleden toen voor de aanwezige partijen geen enkel probleem vormden, maar nu na acht maanden, nu het openbaar gemaakt is, voor de toen aanwezige D66, PvdA en de VVD wel een reden zijn voor een tweede interpellatiedebat? Voelden zij zich net zoals de wethouder toen ook onbespied? Zorgt die openbaarheid opeens voor een eigen integriteitsconflict? En dan rijst de vraag: “Wordt er nog meer door de vingers gezien zolang het maar niet in de krant staat?”

Hoe kan het dat Epe Liberaal uit de eigen achterban verneemt dat een inwoner is benaderd door een lid van de VVD fractie met het verzoek mee te werken aan het verder in diskrediet brengen van Wethouder Scholten?

Dit roept bij Epe Liberaal de vraag op hoe het zit met de bestuurscultuur in Epe, niet alleen in de persoon van Wethouder Scholten, maar ook binnen de Raad waar integriteit kennelijk acht maanden nodig heeft om te landen en de schijn ontstaat van een vooropgezette lastercampagne waarbij informatie tactisch lijkt te zijn bewaard en nu wordt verspreidt door op strategische momenten o.a. de media te tippen.

Dat er een gebrek aan integriteit en wederzijds respect heerst is duidelijk, maar hoever het is verspreid is nog zeker niet duidelijk. Dat dit nu ook is aangevuld met hypocrisie is voor Epe Liberaal evident. Ons zelf controlerende vermogen is weg, de pers bepaalt de agenda en het onderlinge vertrouwen is naar een dieptepunt gezakt.

De Eper bestuurscultuur verkeert in een diepe crisis. Een crisis die we wat Epe Liberaal betreft niet na acht maanden alleen oplossen met het aanwijzen van een enkele zondebok, maar ook zullen moeten oplossen met met z’n allen in de spiegel te kijken.

Deel dit bericht: