Algemene Beschouwingen

Algemene Beschouwingen

6 november 2018 0 Door Jan Willem

Hoewel we het geen algemene beschouwingen meer noemen hebben alle partijen gisteren hun reactie in de gemeenteraad gegeven op de begroting. Hieronder de reactie van Epe Liberaal:


Wat een mooie begroting ligt er voor ons, zoals het hoort in onze mooie gemeente. Nog nooit werd er zo geïnvesteerd in de samenleving, in mens, omgeving, milieu en economie. Voor nu en de toekomst.

Energie en afval

De wereld verandert, dat komt door ons, wij zien namelijk in dat oneindig gebruik van grondstoffen, produceren van afval en gebruik van fossiele energie ons geen duurzame toekomst zal bieden. 

Zoals elke verandering begint die bij jezelf.

Afvalscheiding pakken we aan. We zijn een pilot gestart waarvan we de eerste lessen al hebben geleerd, communicatie. Een pilot overigens op basis van een bijna raadsbreed amendement, enkel de PvdA en GroenLinks waren niet voor. 

Welke lessen zullen we nog gaan leren? 
Laten we proberen alle kritiek als waardevol op te pakken en in gesprek te gaan met de gedwongen deelnemers. Laten we zorgen dat deze mensen zich geen slachtoffer meer voelen, maar vereerd zijn pionier te mogen zijn in deze ontwikkeling. Want nodig is het, willen we straks niet met enorme heffingen geconfronteerd worden voor onze grote hoeveelheid afval. 
Graag hoor ik dan ook hoe het college nu al van de huidige lessen heeft geleerd en hier verder mee gaat.

We willen namelijk graag dat onze inwoners meedenken en participeren, samen met elkaar werken in plaats van tegen elkaar werken. 

Als het gaat om duurzaamheid maken we de komende vier jaar € 2.000.000 extra beschikbaar voor onze inwoners, zonder kosten kunnen ze dit lenen om hun woning te isoleren, hun clubhuis van zonnepanelen te voorzien of hun bedrijfspand te verduurzamen. 
De duurzaamheidslening maakt dat wij door een investering van 2.000.000, bovenop de reeds uitgezette 1.000.000, de komende 10 jaar 4.500.0000 door onze inwoners extra kunnen laten investeren in duurzaamheid en daarna jaarlijks doorlopend 300.000.

Hierbij bereiken we dat het niet hebben van eigen geld geen belemmering hoeft te zijn duurzaam te worden.

Sport en cultuur

Sporten en bewegen is gezond en belangrijk. Met onze levens steeds meer in de auto en achter een bureau is zelfs zitten tegenwoordig een grote bedreiging voor de volksgezondheid. 

Door een enorme gezonde stimulans te geven aan de jeugd in onze samenleving bereiken we wat Epe Liberaal betreft vele doelen. € 100,- per jongere om lid te worden van een vereniging, klinkt oppervlakkig en als verkiezingsretoriek, maar dit gaat naar verwachting leiden tot actievere jongeren, jongeren die leren dat o.a. sporten leuk en gezond is. Maar het beperkt zich niet tot sport, ook jongeren die ervoor kiezen een instrument te leren bespelen of naar de toneelvereniging willen krijgen straks deze onvoorwaardelijke bijdrage. 
Het leidt tot jongeren, en met hen hun ouders, die meer deelnemen aan de samenleving en er uiteindelijk voor elkaar kunnen zijn. Elkaar ook hulp bieden waar nodig en zo ook isolement tegengaan. 

Sporten in Epe

Wat Epe Liberaal betreft zijn die bijkomstige effecten net zo belangrijk als het laten deelnemen van jongeren aan sport en cultuur. Bij de invoering van de regeling in 2019 zullen wij daar dan ook absoluut aandacht voor vragen. Ook voor de continuïteit, want twee jaar is nu gedekt, maar wat als het succesvol blijkt? Dan is voortzetting een must.

Ook trekken we geld uit voor de ondersteuning van de organisatie van evenementen. Met organisaties gaan we in gesprek wat daarbij nodig is, maar laten we ook denken aan nieuwe organisaties en nieuw op te zetten evenementen, die hebben andere steun nodig dan bij de organisatie van bestaande evenementen met al veel ervaring. 
Een kennis- en begeleidingsloket kan daarbij uitkomst bieden. College, neem dit mee in de ontwikkeling van het steunprogramma.

Dorpen en verkeer

Wat betreft onze omgeving gebeurt er veel. Vaassen krijgt eindelijk zijn renovatie van het centrum waarmee kasteel, kerk en molen verbonden worden. Vaassen krijgt een impuls. Een impuls die de schade en onvrede door het huidige gewraakte verkeersplan hopelijk kan doen keren. 

Vaassen

Het mag straks niet zo zijn dat na alle investeringen en veranderingen ten spijt de directbetrokkenen en gebruikers in een situatie zitten waar ze niet blij mee zijn. College, hou de vinger aan de pols en luister goed naar de Vaassenaren!

Laten we het centrum van Epe echter ook niet vergeten. Dat lijkt nu af, maar voor de Dorpsstraat ligt er een beeld-kwaliteitsplan waar nog uitvoering voor gewenst is. Staat dit nog op de agenda? En zo niet wilt u als college in overweging nemen dit op te pakken na de nodige realisatie van de plannen in Vaassen?

Daarnaast zien we grote, particuliere, ontwikkelingen in Epe Zuid. Het braakliggende terrein naast de Brezan krijgt eindelijk weer een bestemming en zal tot een verfraaiing van de entree van Epe gaan leiden.Zorgelijk is wel hoe de parkeergelegenheid daar uitpakt. Epe blijft een dorp, waar mensen graag met de auto naartoe gaan. Zeker om boodschappen te doen.

Zorgelijk is wel hoe de parkeergelegenheid daar uitpakt. Epe blijft een dorp, waar mensen graag met de auto naartoe gaan. Zeker om boodschappen te doen.

De aansluiting van de parkeerplaats in Epe Zuid op het Gruttersplein is gewoonweg slecht te noemen. Epe Liberaal pleit voor een aanpassing van deze aansluiting en wil graag weten hoe het college hierover denkt.

Oene

En Ook Oene kampt nog steeds met verkeersproblematiek. Al lang wordt er beloofd de verkeersveiligheid daar te vergroten en het hardrijden aan te pakken. 
Er is dus nog genoeg te doen na Vaassen.

Toerisme en MTB

En dan het toerisme. Als toerist wil je hier toch nooit meer weg. 

We staan er nu goed voor. Toeristen weten de Veluwe en Epe te vinden. Veluwe op 1 en 100% wild garantie slaat aan, met zelfs twee Vossen in de huidige gemeenteraad kan dat ook haast niet anders.

Maar pas op, ook de overlast neemt toe, de eerste signalen van ongecontroleerd wild speuren hebben ons al bereikt. Laten we zorgen voor goede voorlichting en laten we onze inwoners niet tegen het beleid in het harnas jagen. 
De toerist is van wezenlijk belang voor onze economie, maar niet ten koste van alles.

MTB route

Het aanbod is dan ook divers, maar toch mist er nog iets. 
Zoals bekend fiets ik zelf graag in de bossen en met mij vele anderen. Regelmatig spreek ik mensen vanuit het westen die zich ergens een paar dagen rondom de Veluwe vestigen om te komen mountainbiken. Voor hen biedt Epe schitterende bossen en zeer leuke paden, maar die moet je even wel weten te vinden. Epe Liberaal zag graag dat er naast de ruiter-, wandel- en normale fiets-routes ook een MTB-route wordt aangelegd. Natuurlijk niet zonder goede voorbereiding en samenwerking met verenigingen en toeristische organisaties. Geacht college, hoever bent u hiermee?

De Oude Wisselseweg

Wat dan nog rest om vanuit Epe Liberaal te bespreken is de Oude Wisselseweg. 
In januari volledig verwoest door een storm ligt de weg er desolaat bij. 
Persoonlijk heb ik de bomen stuk voor stuk gekapt zien worden en met elke boom groeide het besef dat ik niet meer ga meemaken dat het er weer zo uit komt te zien zoals het was. 
Toch zijn er mensen die zich nog kunnen herinneren hoe het was toen de omgevallen bomen werden aangeplant en de Oude Wisselseweg letterlijk hebben zien groeien. 

We hebben dus geen tijd te verliezen. De herinrichting moet zo snel mogelijk plaatsvinden en het is daarom dat ik nu namens: Nieuwe Lijn, het CDA, de SGP CU, Groenlinks, Gemeentebelangen, Epe Liberaal en D66 het volgende amendement indien. (De VVD doet inmiddels ook mee)

20161105-Amendement-HOWW

Dan rest mij nog te zeggen dat Epe Liberaal met de begroting zal instemmen. Een begroting die investeert in onze toekomst en die van onze kinderen, want wij willen het nu goed hebben, maar later ook voor hen.

Deel dit bericht: