Van afval moeten we af

Van afval moeten we af

9 mei 2018 0 Door Jan Willem

In Epe produceren wij veel afval, afval wat overbodig lijkt en voorkomen had kunnen worden. Wij moeten dus minderen. Minderen omdat al ons afval niet eindeloos gestort of verbrand kan worden. Ook wij dragen met ons afval bij aan de vervuiling van de lucht en oceanen.

Minder afval bereiken we wat Epe Liberaal betreft niet door te gaan straffen, maar door te belonen. Minder afval moet leiden tot lagere lasten voor onze inwoners. Hoe je dat met gaan bereiken is nog een hele uitdaging en waarschijnlijk is daar geen absolute oplossing voor.

Afval oplossingen

Centrale afvalcontainers voor restafval zouden bijvoorbeeld het scheiden stimuleren, maar zijn een grote belasting voor ouderen en mensen in het buitengebied. Betalen per keer dat de container aan de weg gezet wordt heeft een enorme impact op de inzet van de ophaaldiensten en kan zelfs kostenverhogend werken. Er zal dus goed naar een mix gekeken moeten worden. Juist omdat ook onze omgeving zo divers is van uitgestrekt buitengebied tot compacte dorpskernen.

Bedrijven en verenigingen

Als gemeente gaan wij direct over het huisvuil wat we bij onze inwoners ophalen. Dat is ook onze taak. Voor bedrijven en verenigingen die afval produceren geldt deze verplichting niet. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun afval. Willen wij afvalvermindering en -scheiding stimuleren dan zullen wij ook naar bedrijven en verenigingen moeten kijken. Al was het alleen maar dat bijvoorbeeld op school of op de sportclub het goede voorbeeld gegeven wordt aan de jeugd. Want het is zeker apart als thuis al het afval tot op het kleinste detail gescheiden moet worden , maar op school en langs het sportveld alle rotzooi in dezelfde afvalbak verdwijnt.

Ook moet duidelijk zijn dat de scheiding leidt tot resultaat. Wij moeten dus duidelijk communiceren wat er met ons afval gebeurt als we het scheiden en waarom het dus zo zinvol is. Alles wat wij als beleid bepalen moet ergens toe leiden en geen schijnbeleid zijn.

Deel dit bericht: