Iedereen een huis

Iedereen een huis

9 mei 2018 0 Door Jan Willem

In Epe zijn zaken lang aan de markt overgelaten, een goed liberaal grondbeginsel. Maar als je ziet dat de markt geen of onvoldoende invulling geeft aan wat je als bestuur wil dan moet je ingrijpen. Met visie en goede plannen moeten we marktpartijen overtuigen samen de uitdaging van woningnood aan te gaan en te zorgen voor voldoende aanbod van woningen voor alle generaties die onze gemeente willen wonen, of het nu gaat om het soort woning of de prijs.

Juist door ook innovatieve woonvormen en ontwikkelingen de ruimte te bieden kunnen we deze slag maken.

Te denken valt aan nieuwe goedkope initiatieven voor woningen voor jongeren. Voor ouderen zouden dan weer woningen met een oude “hofjes” opzet kunnen werken waarbij er samen geleefd kan worden en zelf gezamenlijk huishoudelijke hulp en verzorgen geregeld kan worden.

Ook arbeidsmigranten die nu vaak tijdelijk in Epe verblijven hebben huisvesting nodig. Nu zitten zij vaak illegaal op campings en verstoren zo het aanbod voor toeristen. Door bijvoorbeeld leegstaande kantoren of bedrijfspanden in te laten richten als “arbeidshotel” kunnen we deze mensen huisvesten zonder dat zij de toeristische sector benadelen of aanspraak maken op het schaarse reguliere woningaanbod.

Deel dit bericht: