Begroting 2021-2024

Begroting 2021-2024

9 november 2020 0 Door Jan Willem

Een begroting maak je om vooruit te kijken. Je hebt plannen die je wilt uitvoeren, een visie die je wilt verwezenlijken en daarnaast de lopende zaken die op z’n minst door moeten gaan, maar het liefste ook nog verbeterd worden.

Maar deze begroting kent geen nieuwe plannen, niet anders dan de plannen die al waren opgenomen, deze begroting roept op tot een aantal te maken visies en nieuw beleid, maar heeft ze even niet. Dit bleek laatst wel weer met het heftige debat over het hijsen van de regenboogvlag.

Epe is altijd in staat geweest om haar begroting sluitend en schuldenvrij te houden. Iets waar we trost op mogen zijn. We hebben veel bereikt, zonder ons daarvoor in de schulden te hoeven steken. Ook nu weer is de begroting sluitend en worden de voordelen die behaald worden in de eerste jaren gebruikt voor wat nu voorzien komen gaat.

Maar deze begroting is ook doorspekt met onzekerheid, onzekerheid over de uitkeringen van het gemeentefonds en nog belangrijker, de gevolgen van de Coronacrisis. Hoeveel mensen moeten we straks helpen met bijstand? Waar gaat het heen met de schuldhulpverlening? Hebben de voedselbanken ons als gemeente straks nodig? Maar ook hoe zien onze dorpscentra er straks uit? Hoeveel ondernemingen overleven de crisis en wat voor effect heeft dat op onze hele economie? Leegstaande winkelpanden, stille bedrijventerreinen? Of juist een hele nieuwe mate van bedrijvigheid.

Is het juist niet dat we hiervoor wel nieuwe plannen moeten maken? Plannen die een impuls geven aan ondernemerschap. Plannen die het centrum van Epe haar laatste nodige inrichting geven. Of plannen die een structurele bijdrage leveren aan de toeristische sector. Plannen die, of nieuw beleid nodig hebben door regels aan te passen als het gaat om terrasgroottes en vrijheid van ondernemen, tot aan plannen die meer kosten en een investering behoeven voor een structurele verbetering. 

Voor die eerste plannen moeten we de handen uit de mouwen steken en zo snel mogelijk ons beleid aanpassen waar nodig, minder regels dus minder lasten dus minder kosten, de vele ondernemers helpen ons daar graag bij. Voor die laatste plannen, die investeringen kosten, moeten we misschien ons schuldendogma maar eens loslaten. Met een rentestand van 0,0% en inflatie is lenen goedkoper dan sparen. Besteed je het geld aan een impuls waarbij banenverlies wordt voorkomen, er meer toeristenbelasting binnenkomt of meer winkels en bedrijven zich gaan vestigen, dan heb je winst voor de toekomst.

We weten niet hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, we weten niet welke effecten het zal hebben. Met deze begroting houden we alles netjes bij het oude en zorgen we voor onze inwoners zoals we altijd gedaan hebben. Maar is dat nog voldoende? Niemand weet het. Om juist voorbereid te zijn op het onbekende wat komen gaat moeten we dus wel nieuwe plannen maken, wel nieuw beleid gaan bedenken en zorgen voor de middelen om juist dat uit te voeren wat ons allemaal verder helpt, leed voorkomt en de toekomst van Epe zeker stelt.

Daar zouden we het over moeten hebben, een daarvoor worden ook miljoenen gereserveerd, maar nog geen plannen aangedragen, die plannen komen in december. De vraag is dan ook wat we met deze begroting moeten doen? Feitelijk hebben we hem vorig jaar al besproken en goedgekeurd. Heeft het college aangetoond koers te kunnen houden en met de nodige normale bijsturing de zaken onder controle te houden.

In deze tijd is niets zeker, of we willen of niet heeft corona ons in de greep en mogen we blij zijn dat we als gemeente nog kunnen blijven doen wat we van plan waren.

Het echte debat gaat straks in december plaatsvinden. Hebben we genoeg beschikbaar, wat willen we doen, wat moeten we doen?

We kijken dus uit naar dat debat, want daar gaan we het verschil maken voor onze gemeente, misschien wel voor de komende 10 tot 20 jaar. Deze begroting is wat ons betreft dus goed, onderbouwd en solide, voorzover dat in deze onzekere tijd mogelijk is.

Deel dit bericht: