Coalitieakkoord Epe, positief en innovatief

Coalitieakkoord Epe, positief en innovatief

9 mei 2018 0 Door Jan Willem

Vandaag, 9 mei 2018, is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de inwoners van Epe. Een akkoord waar Epe Liberaal blij mee is. Veel punten waar wij ons hard voor willen maken worden de komende jaren door deze coalitie aangepakt. Het zijn doelstellingen die ons aanstaan. Het kan dan ook niet anders dat Epe Liberaal het coalitieakkoord mede ondertekent.

Het coalitieakkoord van Epe bestaat uit vier kernpunten en is een akkoord op hoofdlijnen. Daarom biedt het veel ruimte om mee te praten over de invulling. Zo krijgen wij de mogelijkheid om daar waar mogelijk een positieve liberale inbreng te hebben.

Vitale dorpen en buurtschappen

De coalitie streeft het behouden van een openbare school in elk dorp na, want dat is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid in onze dorpen. Nieuwkomers laten we goed integreren en overlast pakken we aan met preventie en handhaving. Wonen in Epe moet fijn en veilig blijven.

Duurzame leefomgeving

Innovatieve woningbouw gaat ruimte krijgen, want voor iedereen moet er straks een geschikte, betaalbare woning in Epe zijn. Zeker ook betaalbare woningen voor jongeren, want daar zijn er nu veel te weinig van. Om dat mogelijk te maken gaan we inzetten op onder andere het verkrijgen van meer te bouwen woningen. Jongeren hebben goedkope woningen nodig, ouderen vooral passende woningen.

Duurzame economie

Nog meer aandacht voor het programma Veluwe -op-1 en dus steun voor de toeristische sector. De toeristenbelasting wordt vernieuwd en anders, eerlijker ingericht. Beginnende ondernemers worden gefaciliteerd bij het starten en de vestiging van hun bedrijf. Dorpscentra worden krachtig en economisch sterk gehouden en daarmee aantrekkelijk voor zowel winkeliers als consumenten. Zo voorkomen we leegstand in onze dorpscentra. Ook wordt eindelijk het centrum van Vaassen aangepakt en krijgt Vaassen ook het centrum wat ze verdient.

Ook is de blokkade op de koopzondag uit het coalitieakkoord verdwenen en kan de verordening, zoals in 2016 aangenomen, eindelijk door het college uitgevoerd worden. Ondernemers kom dus maar op met jullie wensen!

Verbindende overheid

De inwoners van onze gemeente worden gehoord en participatie wordt standaard ingebed in de werkwijze van de gemeente. Hierdoor spreken we inwoners aan op hun verantwoordelijkheid en vrijheid van eigen keuze. Een goed liberaal uitgangspunt van deze coalitie.

Dit akkoord op hoofdlijnen kent mooie doelstellingen waarvan de uitwerking nog vorm moet krijgen. Ongetwijfeld zullen er besluiten genomen worden die Epe Liberaal liever anders zou zien, dat geldt voor iedereen wel eens een keer, maar onderaan de streep hebben wij er het volste vertrouwen in samen met de coalitiepartners een Epe te ontwikkelen waarin wonen, werken, ondernemen en recreëren nog mooier wordt. Een gemeente met oog voor maatwerk voor het individu, ondernemers die ruimte krijgen en aandacht voor de grotere duurzaamheid kwesties en een duurzaam financieel beleid om het zowel nu als in de toekomst goed te hebben.

Meer lezen over het akkoord? Ga hier naar de website van gemeente Epe of bekijk de infographic:

Infographic coalitieakkoord 2018-2022 gemeente Epe

Deel dit bericht: