Evenementen, voor inwoners en gasten

Evenementen, voor inwoners en gasten

11 mei 2018 0 Door Jan Willem

Evenementen zijn een belangrijke bron voor de leefbaarheid in onze dorpen. Zij worden vaak georganiseerd door vele vrijwilligers. Mensen die hun vrije tijd opgeven om iets moois te organiseren. Naast vermaak voor onze inwoners hebben evenementen ook een grote aantrekkingskracht op toeristen en dagjesmensen. Denk aan Vaasaqua, de Paardenvierdaagse, Epop of Jazz comes to town. Maar ook de vele braderieën en dorpsavonden of kinderevenementen tijdens de zomervakantie geven kleur en leven aan onze dorpscentra.

In Epe komen we duidelijk geen evenementen tekort en mogen we trost zijn op de wijze waarop deze vele evenementen georganiseerd worden. Vaak met een minimum aan subsidie of zelfs geheel zonder subsidie. Dit geeft aan dat de behoefte vanuit de inwoners en toeristen voldoende is om deze evenementen te dragen.

Toch hebben veel organisaties het zwaar. Vrijwilligers vinden wordt steeds lastiger en ook de kosten van het organiseren worden alsmaar hoger. Daarnaast nemen ook de eisen voor wat betreft veiligheid toe. Vaak worden er professionele prestaties verwacht van mensen die dit in hun vrije tijd moeten doen. 

BoekenmarktOndersteuning van evenementen

Ook de lokale overheid heeft een taak met betrekking tot evenementen. Als overheid hebben we het algemeen belang te dienen. Daarom zouden organisaties die evenementen organiseren die het algemeen belang dienen op een bijdrage of steun mogen rekenen. Natuurlijk pas nadat blijkt dat ze het zelf niet voor elkaar krijgen. Of het nu gaat om kennis voor wat betreft de organisatie of beveiliging of subsidie om net dat laatste beetje extra te doen.

Als lokale overheid moeten wij doelstellingen formuleren. Als een evenement bijdraagt in de realisatie van een van die doelstellingen zou dat een belangrijke reden kunnen zijn voor subsidie. Op steun voor wat betreft kennis en kunde zou elke organisatie mogen rekenen.

Epe Liberaal geeft om de vele evenementen en vrijwilligers. Wij vinden dat zij van grote waarde zijn voor Epe. Bij het vaststellen van het nieuwe subsidie reglement moet hier dus rekening mee gehouden worden en nieuw passend beleid voor gemaakt worden.

 

Deel dit bericht: