Categorie: Standpunten

Waar staan wij voor. Standpunten vormen we iedere dag, sommigen voor een specifiek onderwerp, andere als algemeen uitgangspunt. Ook veranderen standpunten bij voortschrijdend inzicht door nieuwe feiten of goede argumenten. Standpunten vormen altijd de basis van onze keuzes en ons beleid.

Basis

Als basis gelden bij ons de liberale principes van vrijheid, gelijkheid, het individu en verantwoordelijkheid. Dat resulteert in een dienstbare en kleine overheid die inwoners en ondernemers zoveel mogelijk vrijlaat hun eigen keuzes. Participatie van inwoners en ondernemers en het daaraan meewerken in plaats van tegenwerken is daarom ook een belangrijk uitgangspunt in ons beleid. De instelling moet altijd zijn: hoe maken we het mogelijk, in plaats van, hoe wijzen we het af.

Overheid

De taken van een kleine overheid zijn wat ons betreft altijd gericht op zaken van algemeen belang. Denk aan veiligheid, zorg, volkshuisvesting, een sociaal basisvangnet en openbaar onderwijs. Daar waar de vrijheid van de een de ander in de weg zit zal de overheid ook de keuze moeten maken of de regels moeten bepalen. Daarnaast heeft de lokale overheid ook een taak als het gaat om leefbaarheid. Denk aan het ondersteunen van verenigingen, sport en sociale maatschappelijke initiatieven.

12 mei 2018 2

Sport, jong geleerd oud gedaan

Door Jan Willem

(Sport-)verenigingen zijn belangrijk voor de gezondheid van de inwoners in Epe. Zij zorgen voor een gezonde levensstijl en/of verbinding en voorkomen zo een ongezonde levensstijl en vereenzaming.

9 mei 2018 0

Ondernemen, alle ruimte

Door Jan Willem

Ondernemers moeten in Epe kunnen rekenen op ruimte. Ruimte om zich te vestigen, maar ook ruimte in regelgeving om te kunnen ondernemen zoals ze zelf willen.

9 mei 2018 0

Duurzaamheid vandaag voor morgen

Door Jan Willem

Duurzaamheid moeten we in Epe samen aanpakken, maar wel slim. Geld investeren in niet rendabele oplossingen is zinloos. De rendabele mogelijkheden zijn nog lang niet allemaal toegepast.

9 mei 2018 0

Toerisme is er ook voor ons

Door Jan Willem

De toeristische sector is enorm belangrijk in onze gemeente. Recreatie ondernemers moeten we zuinig op zijn. We moeten ze ondersteunen waar nodig en de ruimte geven om te ondernemen.

9 mei 2018 0

Iedereen een huis

Door Jan Willem

Iedereen in Epe moet goed kunnen wonen. Daar waar de markt het de afgelopen jaren heeft laten afweten moeten we het nu samen met marktpartijen gaan oppakken: betaalbare en passende woningen voor iedereen.

9 mei 2018 0

Van afval moeten we af

Door Jan Willem

Laat afval geen probleem worden, meer scheiden, minder weggooien. Niet met hoge lasten afdwingen, maar minder afval laten resulteren in lagere lasten.

9 mei 2018 0

Buitengebied, ruimtegebied

Door Jan Willem

Het buitengebied van Epe is groot en divers: bossen, landbouw, landgoederen, recreatie, en woonhuizen. Allemaal daar om een reden, het buitengebied zelf. Samen zullen we dit gebied dus moeten blijven beschermen en ontwikkelen.